streda 11. augusta 2021

VSI Veterán Tour 2021 - Kežmarok 14.8.2021

 
PROPOZÍCIE VSI Veterán Tour 2021, 6.turnaj Kežmarok 

Usporiadateľ: STK SEVERKA Kežmarok 

Termín: 14. AUGUST 2021 (sobota) o 9:00 hod. 

Miesto: Telocvične ZŠ s MŠ Nižná Brána 8, Kežmarok 

Riaditeľ turnaja: Imrich Gašpar 

Hlavný rozhodca: MUDr. Jaroslav Novotný tel. č. 0903 609 763 

Zástupca HR: Tomáš Ištocy 

Štartovné: 5 € / pre členov klubu, 6€ /pre nečlenov 

Kategórie : Jednotlivci kat. 40-49 

Jednotlivci kat. 50-59 

 Jednotlivci kat. 60-69. 

 Jednotlivci kat. 70+ 

Predpis : Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto propozícií Systém súťaží: 

Dvojhra: skupinový systém postupujú prvý dvaja z každej skupiny do horného KO  pavúka nepostupujúci zo skupiny hrajú o umiestnenie v dolnom pavúku KO 

Loptičky: určí usporiadateľ 

E-mail pre doručenie prihlášky: t.istocy@gmail.com 

Termín doručenia prihlášky: piatku do 13.8.2021 do 18:00 POZOR: akceptované budú e-mailové  prípadne telefonické prihlášky na čísle 0944 166 396, dodatočné prihlásenie pri prezentácii nie je  možné! 

Protesty: podľa súťažného poriadku a zaplatení poplatku 5 € 

Časový plán: 7:45 – 8:45 prezentácia kat.40-49 a kat. 50-59 

9:00 zahájenie súťaží 

 10:30 – 11:15 prezentácia kat. 60-69 a kat. 70+ 

 11:30 zahájenie súťaží 

Občerstvenie: Bufet zabezpečený v kuchynke ZŠ s MŠ Nižná brána na vlastné náklady.  Podmienka vstupu do telocvične: riadna športová obuv. 

Turnaj nie je poistený, účastníci štartujú na vlastné riziko. 

Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 

Rúško 

Mimo hracieho priestoru sú hráči a hráčky povinní nasadiť respirátor FFP2 alebo FFP3. Pri výkone  športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest.

Zázemie 

Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie,  dezinfekcia, rozostupy a pod.) Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa  zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na  športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné  umiestniť oznam o pravidlách.  

Hromadné podujatia 

Tréningový proces a súťaže upravuje vyhláška č. 208 z 13.5.2021 o hromadných podujatiach (HP).  Okrem všeobecných ustanovení existujú výnimky zo zákazu, ktoré umožňujú organizovať HP s vyšším  počtom osôb:  

Opatrenia pred vstupom do haly  

Každý účastník je povinný pred vstupom do haly sa preukázať antigénovým nie starším ako 24  hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,. V prípade že účastník spĺňa výnimku z testovania,  musí sa preukázať dokladom o očkovaní na COVID 19, alebo prekonaní choroby COVID-19. 

Výnimky z testovania podľa vyhlášky č.208 §7:  

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti  uplynulo viac ako 14 dní  

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto  udalosti uplynulo viac ako 4 týždne  

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou  vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia  COVID-19  

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  Zákaz obecenstva, divákov 

Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ SB  

V prípade, že niektorý z účastníkov bude indikovaný ako pozitívny na ochorenie na COVID-19, tak sa  nemôže podujatia zúčastniť. Rovnako tak osoby z jeho úzkej blízkosti – osoby cestujúce s ním autom,  resp. vlakom.