štvrtok 22. decembra 2016

PROPOZÍCIE NOČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA SEVERKY KEŽMAROK




Usporiadateľ: STK SEVERKA Kežmarok Termín: 30. DECEMBER 2016 (piatok) o 17:00 hod.

Miesto: Telocvične ZŠ Nižná Brána Kežmarok Riadenie súťaže: Riaditeľ: Imrich Gašpar Hlavný rozhodca: dr. Jaroslav Novotný Zast. hlav. rozhodcu: Tomáš Ištócy Org. pracovník : Erik Saloň Zapisovateľ: Jozef Funket

Vklad: 4 € za všetky súťaže!

Kategórie : Muži - jednotlivci (+ ženy) Muži - štvorhry Muži – neregistrovaní, tí ktorí v prebiehajúcej sezóne neodohrali žiadny zápas organizovaných súťaží VsSTZ a PSTZ.

Predpis : Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto propozícií Systém súťaží: Pri počte účastníkov do 48 v každej kategórii sa hrá skupinovým systémom, z každej skupiny postupujú dvaja do KO systému. Pri vyššom počte ako 48 účastníkov sa hrá vylučovacím systémom!
Štvorhra sa hrá KO systémom!

Hrá sa na 3 víťazné sety z 5.

Časový plán: 17:00 – 17:45 prezentácia 17:45 – 18:15 losovanie 18:20 zahájenie súťaží Ceny: 1. – 3. miesto vecné ceny!

Bufet: zabezpečený v kuchynke ZŠ Nižná brána formou predaja Podmienka vstupu do telocvične:   riadna športová obuv Turnaj nie je poistený, účastníci štartujú na vlastné riziko.

Nočný turnaj je zaradený do série o Pohár PSTZ!

Hlavný rozhodca v Kežmarku dňa 20.12.2016 Riaditeľ turnaja dr. Jaroslav Novotný Imrich Gašpar