piatok 20. decembra 2019

PREPOZÍCIE: NOČNÝ TURNAJ SEVERKY KEŽMAROK 2019

PROPOZÍCIE NOČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA STK SEVERKA KEŽMAROK 

Usporiadateľ: STK SEVERKA Kežmarok
Termín: 27. DECEMBER 2018 (piatok) o 17:30 hod.
Miesto: Telocvične ZŠ s MŠ Nižná Brána Kežmarok
Riaditeľ: MUDr. Jaroslav Novotný
Čestný člen OV: Imrich Gašpar
Hlavný rozhodca: Daniel Gašparovič
Zástupca HR: Erik Saloň
Štartovné: 5 €
Kategórie : Muži - jednotlivci (+ ženy)
                   Muži - štvorhry (+ženy)

Predpis : Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto propozícií Podmienka účasti: registrovaní hráči stolného tenisu

Systém súťaží: 
                          Dvojhra: Registrovaní: 1. stupeň skupinový 2. stupeň K.O. systém
                          Štvorhra: K.O. systém
Loptičky: Plastové GEWO ULTRA SLP ***
E-mail pre doručenie prihlášky: daniel.gasparovic@gmail.com 

Termín doručenia prihlášky: do 26.12.2018 do 18:00 POZOR: akceptované budú iba e-mailové prihlášky, dodatočné prihlásenie pri prezentácii nie je možné! 

Protesty: podľa súťažného poriadku a zaplatení poplatku 5 €

Časový plán: 17:00 – 18:00 prezentácia
                      18:00 – 18:20 losovanie
                      18:30 zahájenie súťaží

Ceny: 1. miesto dvojhra - farebný LCD TV od firmy ESAT s.r.o. + pohár
          2. a 3. miesto vecné ceny
          1. miesto štvorhra – pohár + vecné ceny
          2. a 3. miesto vecné ceny

Občerstvenie: Bufet zabezpečený v kuchynke ZŠ Nižná brána na vlastné náklady. Podmienka vstupu do telocvične: riadna športová obuv.

Turnaj nie je poistený, účastníci štartujú na vlastné riziko.
Turnaj je zaradený do série o Pohár PSTZ!