sobota 17. júna 2017

Dni športu mesta Kežmarok 2017: Výsledky

Muži registrovaní:
1. Pavol Pojedinec
2. Róbert Lenárt
3. Ondrej Koša

Muži veteráni nad 60 rokov:
1. Onrej Koša
2. Anton Funket
3. Jozef Funket

Žiaci:
1. Karol Koša
2. Vladimír Prusák
3. Sofia Košová

Ženy:
1. Jana Hiščárová
2. Sofia Košová
3. Anna Chorváthová

Žiaci

Muži registrovaní

Veteráninedeľa 11. júna 2017

Dni športu mesta Kežmarok už 16.júna

16.júna sa uskutočnia tradičné Dni športu mesta Kežmarok 2017 v stolnom tenise v telocvičniach ZŠ Nižná brána.Turnaja sa môžu zúčasniť hráči s trvalým pobytom v Kežmarku, a hráči hrajúci v kežmarských kluboch t.j. Severka Kežmarok, Fortuna Kežmarok!!!Prezentácia je od 17:00 do 17:30. Zahájenie turnaja je o 18:00. Kategórie: Muži registrovaní, Muži neregistrovaní, Muži veteráni nad 60 rokov, Žiaci, Žiačky, Ženy. Štvorhry sa nehrajú!!


Prepozície: Dni športu mesta Kežmarok - prepozície