štvrtok 20. decembra 2018

POZOR ZMENA!!! Termín doručenia prihlášok na Nočný turnaj Severky Kežmarok je do 28.12.2018 do 16:00 !!!

Oproti minulému roku, tento rok nebude možné sa prihlásiť na Nočný turnaj v deň konania ale deň vopred e-mailom do 16:00.Prihlášky na Nočný turnaj SEVERKY KEŽMAROK prosím zasielajte na e-mail daniel.gasparovic@gmail.com do 28.12.2018 do 16:00. Akceptované budú e-mailové prihlášky, dodatočné prihlásenie pri prezentácii nie je možné!


pondelok 10. decembra 2018

PROPOZÍCIE NOČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA STK SEVERKA KEŽMAROK
Usporiadateľ: STK SEVERKA Kežmarok

Termín:            28. DECEMBER 2018 (piatok) o 17:30 hod. 

Miesto:            Telocvične ZŠ s MŠ Nižná Brána Kežmarok

              Riaditeľ:                                MUDr. Jaroslav Novotný
              Čestný člen OV:                   Imrich Gašpar
              Hlavný rozhodca:                Daniel Gašparovič
              Zástupca HR:                       Erik Saloň

Štartovné:   5 €  

Kategórie :   Muži - jednotlivci (+ ženy)
                                   Muži - jednotlivci neregistrovaní
                      Muži - štvorhry (+ženy)                     

Predpis :  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto           
                 propozícií  

Systém súťaží:   

    Dvojhra: Registrovaní: 1. stupeň skupinový
                                        2. stupeň K.O. systém
                
                Neregistrovaní: Pri počte hráčov do 8: 1.stupeň skupinový
                                         2. stupeň K.O. systém
                                         Pri počte hráčov nad 8 K.O. systém
  
   Štvorhra: K.O. systém registrovaní aj neregistrovaní

Loptičky: Plastové GEWO ULTRA SLP ***

E-mail pre doručenie prihlášky: daniel.gasparovic@gmail.com

Termín doručenia prihlášky: do 28.12.2018 do 16:00

POZOR ZMENA: akceptované budú iba e-mailové prihlášky, dodatočné prihlásenie pri prezentácii nie je možné!

Protesty: podľa súťažného poriadku a zaplatení poplatku 5 €


Časový plán:

17:00 – 18:00     prezentácia
18:00 – 18:20    losovanie
18:30         zahájenie súťaží

Ceny: 1. miesto registrovaní - farebný LCD TV od firmy ESAT s.r.o. + pohár
          1. – 3. miesto vecné ceny!   

Občerstvenie: Bufet zabezpečený v kuchynke ZŠ Nižná brána na vlastné náklady
Podmienka vstupu do telocvične: riadna športová obuv
Turnaj nie je poistený, účastníci štartujú na vlastné riziko.

Turnaj  je zaradený do série o Pohár  PSTZ! 


Hlavný rozhodca                 Čestný člen OV               Riaditeľ turnaja
         Daniel Gašparovič                   Imrich Gašpar               MUDr. Jaroslav Novotný


piatok 15. júna 2018

Dni športu mesta Kežmarok 2018: Výsledky

Dni športu mesta Kežmarok 2018
Muži registrovaní:
1. HARABIN Matej
2. LENÁRT Róbert
3. KALAFUT Marián

Žiaci:
1. KOŠA Karol
2. VOJTIČKO Kristián
3. PRUSÁK Vladimír

Neregistrovaní:
1. LUKÁČ Vladimír
2. BEŠENEJ Marián
3. HIŠČÁROVÁ Jana
Žiaci

Muži registrovaní