utorok 22. decembra 2015

Trojkráľový stolnotenisový turnaj XXII.ROČNÍK

6.januára 2016 sa v obci Ľubica uskutoční už 22.ročník pinpongového podujatia pod názvom Trojkráľový  stolnotenisový  turnaj.
Propozície:


                                Klub KDH v Ľubici a Obecný úrad v Ľubici

                                                     organizuje
                                

     TROJKRÁĽOVÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ


                                                 XXII . ROČNÍK

  1.  Všeobecné ustanovenia :


      1. Usporiadateľ :            Klub KDH v Ľubici a Obec Ľubica
      2. Dátum :                      6. január 2016
      3. Miesto :                      Telocvičňa ZŠ v Ľubici
      4. Prezentácia :               začiatok o 8:15 hod do 8:45 hod /okrem
                                              veteránov/ tí od 10:30
 
5. Otvorenie turnaja :     o 9:00 hod 


6. Čestní hostia :            Ing.Ján Kapolka – starosta obce Ľubica
                                             MUDr. Jaroslav Novotný – predseda OSTZ
                                             Ing. Ján Soliar – predseda OKC KDH Kežmarok
                                             Marek Kormaník- regionálny tajomník KDH
                                             Jozef Klukošovjan

7. Organizačný výbor :   Mgr. František Hanáček – riaditeľ turnaja
                                             Libor Sládek – tajomník
                                             Miroslav Harabin – hlavný rozhodca
                                             
 8. Stravovanie :               Zabezpečený bufet a individuálne
   
 9. Prihlášky :                    Záväzné prihlášky poslať do 4.januára 2016 na                                  
 adresu: email: liborsladek52@gmail.com
   alebo  telefonicky na č. 0910194207 alebo  Mgr.Hanáček  0907084060
     
Dôležité upozornenie !    Týka sa len registrovaných hráčov !!! 
   
10. Účastnícky poplatok :   2.-EUR   na účastníka a kategóriu pri nahlásení 
                                            do  4.1.2016 do 20,00hod
                                            3.- EUR pri nahlásení do 5.1.2016 do 17,00 hod
                                            5.- EUR pri prezentácii 6.1.2016.do 8,45hod
                                            2.- EUR na účastníka a kategóriu – ostatní
                                                súťažiaci

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnutia registrácie po 9,00 hod !
Dňa 5.1.2016 po 17,00 hod bude vykonané losovanie do skupín s prihliadnutím na umiestnenie v aktuálnom rebríčku. Po tomto termíne budú neskôr registrovaní hráči pričlenení do jednotlivých skupín bez rešpektovania
poradia v rebríčku !!!
        

B: Technické ustanovenia :


   1. Predpis :                  Turnaj bude riadený podľa pravidiel stolného tenisu.

                                                                      Začiatok súťaží:
   2. Súťažné disciplíny : dvojhra žiaci                               od 9:15 hod  stôl č.7
                                        dvojhra žiačky                             od 9:15 hod  stôl č.8
                                        dvojhra ženy                                od 9:15 hod  stôl č.8
                                        dvojhra muži registrovaní hráči    od 9:15 hod  č.1-4                                            
                                        dvojhra muži neregistrovaní hráči od 9:15 hod č.5-6
                                        dvojhra veteráni                            od 11:00 hod volné
                                        
3. Súťažný systém :    Hrá sa v skupinách s nasadenými hráčmi podľa východosl. oblastného rebríčka za sezónu 2014/2015, víťazi skupín postupujú  do  štvrťfinále, semifinále resp. finále.

4. Loptičky :                 Double Happines, Nittakku a pod.

5. Rozhodcovia :          Rozhodcovia k jednotlivým zápasom budú určení hlavným  rozhodcom.

6. Ceny: Prví traja súťažiaci z každej disciplíny budú odmenení  vecnými cenami a diplomami.
   
7. Usporiadateľ turnaja si vyhradzuje právo na zmenu hracieho systému podľa počtu prihlásených účastníkov. Prípadné  námietky  k priebehu  turnaja je možné zo strany účastníkov podávať s vkladom 10.- EUR riaditeľovi turnaja a hlavnému rozhodcovi.

     Vstup do telocvične len v športovej obuvi!
     
                        TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

                                                   Organizačný výbor

sobota 19. decembra 2015

Info a PF2016


Jaroslav Novotný šéf  TJ Severka
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, bohatú nádielku bezproblémové prežitie Silvestra a šťastný nový rok 2016!

Chceli sme ešte zasadnutie VV PSTZ pred vianocami, ale po konzultácuach so Šaňom Comissom,Ondrejom Hakym a Janom Pitoňákom sme sa dohodli, že VV preložíme po sviatkoch v novom roku, kde by sme išli podľa navrhovaného programu:

1.Zhodnotenie súťaží riadených VV PSTZ- J. Pitoňák
                                                                                                     
2.Návrhy termínov a miest turnajov v rámci Pohára PSTZ-Jano Pitoňák
                                                                                                     
3.Návrhy termínov a miest Majstrovstiev Podtatranského regiónu na rok 2016-Jano+ Dano
                                                                                                     
4.Návrh cien na Majstrovstva regiónu-finančný rozpočet na podujatia! Lukáč,Comisso
                                                                                                     
5.Rôzne!

Termín zasadnutia VV PSTZ 14. január 2016 o 14,30 hod,.v kežmarskej reštaurácii.

Súčasne nahlasujem  termín Turnaja o pohár PSTZ/ prvý bol v Spišských Vlachoch/ ktorý bude dňa 10./nedeľa/ januára 2016 v telocvični Veteránu Poprad podľa zaslaných propozícií!
                       

Pozdravuje Jaroslav Novotný
,predseda VV PSTZ

štvrtok 3. decembra 2015

Mladí pinpongisti z TJ Severka Kežmarok obsadili na okresnom kole 3.miesto

1.12.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Základných Škôl v Spišskej Starej Vsi. 

Naši mladíci nastúpili v tejto zostave:
Tomáš Ištocy, Števo Novotný, Martin Molčany, Kristián Vojtičko. Vedúci družstva : Dávid Mikša

Naši mladí pinpongisti obsadili pekné 3.miesto.

Števo Novotný,Tomáš Ištocy,Kristián Vojtičko, Martin Molčany a David Mikša
TJ SEVERKA KežmarokKristián Vojtičko