streda 10. júna 2020

Sezóna 2019/2020 je oficiálne ukončená

Sezóna 2019/2020 je z dôvodu pandémie COVID-19 oficiálne ukončená. Severka Kežmarok "A" obsadila pekné 3.miesto v 3.lige Západ. Severka Kežmarok "B" obsadila 2. miesto a Severka Kežmarok "C" 4.miesto v 5.lige Podtatranskej. Severka Kežmarok "D" obsadilo v 6.lige Podtatranskej 4.miesto. 

streda 8. januára 2020

Výsledky XXVI. ročníka Trojkráľového stolnotenisového turnaja 6.1.2020


Výsledky XXVI. ročníka Trojkráľového stolnotenisového turnaja
                   konaného dňa 6. 1. 2020 v mestskej športovej hale v Kežmarku.Ani tento rok nebola porušená tradícia a tak ako aj po minulé roky, tak aj tohto roku sa stretli priaznivci stolného tenisu na Trojkráľovom stolnotenisovom turnaji, ale tentokrát netradične v Kežmarku. 

Dôvod bol jednoduchý, telocvičňa ZŠ v Ľubici, kde sa turnaje pravidelne konajú je v rekonštrukcii a tak organizátori prijali ponuku od PPC Fortuna Kežmarok a tak sa turnaj mimoriadne uskutočnil v mestskej športovej hale v Kežmarku. 
Hala má väčšie rozmery ako telocvičňa, čo umožnilo hrať na desiatich stoloch čo sa zo začiatku javilo ako výhoda, avšak pri počte 120 súťažiacich sa turnaj natiahol až do večerných hodín. Ku kvalitnému obsadeniu prispela aj vysoká účasť súťažiacich v hlavných kategóriách. 

Väčšina súťažiacich boli dlhoroční účastníci tohto podujatia. Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, účasť v žiackych kategóriách je veľmi nízka, aj tohto roku bola kategória žiačky zrušená. 

Tohto roku sa turnaja zúčastnilo 120 súťažiacich t.j. 98 prihlásených čo bolo o 35 viac ako minulý rok. Aj tohto roku sa turnaja zúčastnili aj súťažiaci z Poľska. 

Súťažilo sa v piatich kategóriách a súťažiaci reprezentovali 22 klubov a to : TJ Javorinka Levoča, TJ Severka Kežmarok, PPC Fortuna Kežmarok, STK Sp. Štvrtok, STK St. Ľubovňa, STO Sp. Bystré, MŠK Adento Svit, ŠK Veterán Poprad, MŠK Slavoj Sp.Belá, TJ STO Slovenská Ves, Dunajec Sp. Stará Ves, TJ Požiarnik Rakúsy, TJ Sp. Štiavnik, STO Hrabušice, OŠK Arnutovce, STO Letanovce, STO Tatran Nová Lesná, ŠKST Ružomberok, ŠKST Michalovce, KS Spektrum Slopnice, Luks Skrzyszow, Most pri Bratislave a zo šiestich obcí : Poprad, Kežmarok, Kamienka, Levkovce, Lesnica, Žiar nad Hronom. 

Počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách bol nasledovný : muži registrovaní 64 o 18 viac ako minulý rok, muži neregistrovaní 18 o 6 viac, veteráni 25 o 11 viac, ženy 9 tak ako aj minulý rok, žiaci 4 taktiež ako minulý rok. 
Účasť prekročila priemer, čo organizátorov potešilo aj napriek nepriaznivému počasiu, keď ráno bolo – 13 stupňov.

                                     Výsledky v jednotlivých kategóriách:

Muži registrovaní :     1. Matej Harabin PPC Fortuna Kežmarok
                                       2. Dávid Gašparovič STK Stará Ľubovňa
                                       3. Matúš Dráb ŠKST Michalovce
Muži neregistrovaní:  1. Juraj Firta st. Kamienka
                                       2. Vladimír Lukáč, Kežmarok
                                       3. Stanislav Hovana, Lesnica
Muži veteráni :            1. Ivo Mryglot, PPC Fortuna Kežmarok
                                       2. Damián Strišovský, STO Slovenská Ves
                                       3. Ján Kocúr, PPC Fortuna Kežmarok
Ženy :                            1. Frederika Pisarčíková, ŠKST Ružomberok
                                       2. Anastázia Zgeburová, STO Slovenská Ves
                                       3. Mária Lapšanská, TJ Spišský Štiavnik
Žiaci :                            1. Ivan Bujňák, ŠK Veterán Poprad
                                      2. Richard Husár, ŠK Veterán Poprad
                                      3. René Hovana, Lesnica

Podujatie zahájil riaditeľ turnaja p. Mgr. František Hanáček, ktorý sa prihovoril súťažiacim a privítal ich. Záštitu nad týmto podujatím prevzal predseda PSK Prešov PaedDr. Milan Majerský, PhD, ktorý sa aj osobne zúčastnil zahájenia. Riaditeľ ďalej privítal hostí a to : starostu obce Ľubica Ing. Jána Kapolku, predsedu OC KDH v Kežmarku Ing. Lukáša Hotáryho, MUDr. Jána Hencela, poslanca za KDH vo VUC Prešov, zakladateľa stolného tenisu v Ľubici Jozefa Klukošovjana, ktorý sa v tomto mesiaci dožíva krásnych 90 rokov, hlavného rozhodcu Ing. Miroslava Harabina.

Postupne sa všetci prihovorili súťažiacim krátkym príhovorom. Nakoniec hlavný rozhodca prečítal mená prvých súťažiacich a potom už nasledovali súboje v jednotlivých kategóriách. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli ocenení vecnými cenami / pohár, diplom, medaila/, ktoré venovala Obec Ľubica, spoluorganizátor turnaja. 

Ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách odovzdali riaditeľ turnaja Mgr. František Hanáček a tajomník turnaja Libor Sládek. Chceme sa poďakovať všetkým   súťažiacim za ich hojnú účasť a kvalitné podané výkony ako aj organizátorom za hladký priebeh, prípravu a realizáciu celého podujatia. Výsledky turnaja budú zverejnené na webovej stránke obce ako aj v TV Ľubica.

                                                                    Za organizačný výbor : Libor Sládek, tajomník